Camilla  19 år  
Jordy  25 år  
Leena  59 år  
Ludde  0 mån