Tomas  49 år  
Olov  61 år  
Robert  22 år  
Isabella  32 år