Annemo  69 år  
Tommy  39 år  
Gabriella  22 år  
Liz  56 år