VillkorStatist & Extras SEC Casting on the Web AB
Org.nummer 556684-1556

Statist & Extras SEC Casting on the Web AB nedan kallat Statist & Extras tillhandahåller en informations- och förmedlingstjänst ("Tjänst") gällande uppdrag inom primärt casting, film, tv, teater, scen och media via Internet. Vi jobbar med primärt följande webbplatser: Statist.se, Modell.se, Event.se, Skådespelare.se, Skådespelare.se, Artistjobb, Mediajobb, Tvpublik.se, Middaghosmig.se. Fler partners kan förekomma.

För att registreras som medlem med Statist & Extras och därmed kunna söka annonserade tjänster, behöver du registrera din kontaktinformation ("Kontaktinformation") i din profil, nämligen namn, efternamn, mail och telefonnummer. Övriga uppgifter som du kan välja att uppge vid registreringen eller lägga till i din profil i efterhand blir synliga för allmänheten, medan din Kontaktinformation bara kan läsas av registrerade kunder med egen kod.

Registrerade kunder kan spara information om dig som medlem dock enbart för eget bruk. Registrerade kunder kan markera en medlem som "rekommenderad" vilket blir även synligt för andra registrerade kunder.

I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur Statist & Extras behandlar dina personuppgifter i enighet med GDPR-lagen.

Basmedlemskap är kostnadsfritt.

Du behåller ditt basmedlemskap tills du själv väljer att avsluta medlemskapet. Sker ingen inloggning under 48 månader kan medlemskapet komma att raderas.

Premium medlemskap övergår automatiskt till basmedlemskap efter betalperiodens slut.

Kostnaden för Prenumerationen (ett Premiummedlemskap med sex månaders bindningstid och automatisk förlängning) är 69 kr/månad. Efter bindningstiden gått ut förlängs Prenumerationen automatiskt med en månad i taget, såvida medlemskapet inte blivit uppsagt.

Premium medlemskap utan prenumeration kan köpas med engångsbetalning för 369 kr för sex månader, respektive 489 kr för tolv månader. Premium medlemskap utan prenumeration upphör vid respektive periods utgång såvida det inte blivit förlängt.

Prenumeration kan avslutas via formulär på vår hemsida minst fem dagar före nästa debitering (dock tidigast i samband med att bindningstiden går ut). Vid uppsägning av Premium medlemskap skickas alltid en mailbekräftelse. Spara alltid detta mail.

Basmedlemskap kan avslutas genom att logga in i din profil och stänga ditt medlemskap.

Ångerrätt: Du som konsument har 14 dagars ångerrätt från köpets datum. Notera dock att genom att söka jobb efter betalningen eller beställningen av Premium medlemskap anses du att ha påbörjat nyttjandet av Tjänsten och du förlorar därmed din rätt att ångra köpet.

Statist & Extras förbehåller sig rätten att när som helst ändra Tjänstens omfattning och villkor, inklusive pris för Premium medlemskap. Ändringar av teknisk, administrativ eller utvecklingsmässig karaktär får utföras omedelbart. Prisändringar börjar gälla minst en månad efter medlemmar underrättats om ändringen.

Uppdaterade villkor finner du alltid på hemsidan.
  • Genom att godkänna villkoren ger du ditt samtycke enligt Dataskyddsförordningens (GDPR) Artikel 6.1 till att Statist & Extras registrerar, utlämnar och i övrigt behandlar dina personuppgifter och annan information som du valt att publicera i din profil, i den grad som det behövs för att Statist & Extras skall kunna tillhandahålla Tjänsten.
  • Du samtycker även till att Statist & Extras använder de uppgifter som du har registrerat till att låta Statist & Extras partners nyttja marknadsföringsåtgärder till dig via e-post, telefon och sms. Du äger rätt att när som helst begära att sådana marknadsföringsåtgärder avbryts.
  • När du som medlem söker annonserade tjänster, åtar du dig att respektera de förpliktelser du åtar dig genom avtal som du slutar via Statist & Extras tjänst.
  • Du åtar dig ansvar för all information som du lägger ut på din profilsida. Sådan information får inte vara kränkande för enskild person, vara ärekränkande, uttrycka hat eller vara sedeslös, ha pornografiskt innehåll, bidra till spridning av datavirus eller på annat sätt strida mot svensk lag.
  • Du ska även avstå från att otillbörligt använda dig av information som är skyddad av upphovsrätt eller annars inte får göras tillgänglig utan samtycke från rättighetshavaren eller tillstånd genom lag. Om Statisten & Extra finner att informationen i din profil bryter mot dessa villkor, får Statist & Extras begära att du genast tar bort otillbörlig information.
  • Om du allvarligt eller vid upprepade tillfällen bryter mot dessa villkor, har Statist & Extras rätt att omgående avsluta ditt medlemskap utan återbetalning av erlagt medlemsavgift.
  • Du samtycker till att hålla Statist & Extras SEC Casting on the Web AB skadeslöst för eventuell skada som kan åsamkas med anledning av nyttjande av medlemskap.
  • Om du är under 18 år, ska du alltid inhämta målsmans samtycke till behandling av dina personuppgifter, ditt medlemskap enligt dessa villkor och varje uppdrag som du erbjuds tack vare utnyttjande av Tjänsten.


TermsAndConditions