Looking for creatives. Makeup artist and stylists.

Hello creative people. I'm looking for talented professional makeup artist and stylist for collaboration in TFP projects (non-paid). Everyone who want to bulk up their portfolio and have fun are welcome. Please attach link to your portfolio.


Ansökningstiden har gått ut

Ansökningstiden för det här jobbet har gått ut. Du kan fortfarande läsa om det, men det går inte längre att söka.

Se alla jobb